ERDEM Gümrük Müşavirliği

Ana Sayfaya Git

KurumsalHizmetlerMevzuatLinklerİnsan Kaynaklarıİletişim

   HİZMETLERİMİZ 

Gümrük Hizmetleri           
1- İthalat işlemleri
2- Dahilde işleme
3- Geçici ve tam muafiyet işlemleri 
4- Antrepo işlemleri         
5- Transit  işlemleri          
6- Serbest bölge ve gümrük denetiminde işleme işlemleri   
7- İhracat işlemleri
8- Hariçte işleme  
9- Yolcu işlemleri 


Yüksek bilgi birikimi ile hatasız, sorunsuz en seri şekilde takip edilmekte ve en kısa zamanda sonuçlandırılmaktadır.           

Danışmanlık Hizmetleri     

A- Dış ticaret ile ilgili kural koyan ve uygulayan diğer kamu kurumlarında işlemlerin kovalanması      

1- Antrepo açılım izinlerinin alınması          
2- Yatırımı Teşvik izinlerinin alınması           
3- Dahilde ve hariçte işleme izinlerinin alınması       
4- Tarım, Zırai Karantina, TSE,Sağlık ve Çevre Bakanlıkları ile dış ticaret ile ilgili diğer kamu kurumlarından gerekli izinlerin alınması
5- Basitleştirilmiş işlem onaylanmış ithalatçı ve ihracatçı izinlerinin alınması    

B-
İthalat İhracat sırasında bürokratik gereçler ve izinlerin alınması           
Gümrüklerdeki prosedür takibi ve gereken izinler ve belgelerin alınması:        

 • Konunun gümrük, dış ticaret ve kambiyo mevzuatına göre değerlendirilmesi.           
 • Gereken izinler alınması için evrakların hazırlanması, başvuru, takibi ve mercilerden ithalat ihracat izinlerin alınması
 • İzinler alındıktan sonra işlemlerin başlatılması.       

Taşımacılık ve Antrepoculuk Hizmetleri
Deniz, kara ve hava yolu taşımacılık firmaları ile bağlantılarımız bulunmaktadır hizmet verdiğimiz firmaların yüklerinin en uygun fiyatlarla güvenilir firmalarca en kısa zamanda taşınmasına delalet edilmektedir. Müşterilerimizin en uygun fiyatla antrepoculuk hizmeti almaları sağlanmaktadır.

 • İthalat ve İhracat’a konu ürünlerin gümrük işlemlerinin takip ve sonuçlandırılması
 • Serbest bölge giriş ve çıkış işlemleri
 • Transit ve Aktarma işlemleri
 • GTİP (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu) Tespiti
 • Gerekli durumlarda (İthalat – İhracat) ön müsaadelerinin alınması
 • Gümrük vergi ve harçlarının hesaplanması yazılı olarak bildirilmesi
 • Teşvik müracatlarının hazırlanması ve takibi
 • Bankalara Akreditif (L/C) açılması
 • Bankalarda Döviz transferlerinin takibi
 • Hasarlı malların sigorta takip işlemleri
 • Teşvik dosyalarının takibi tamamlanmışsa kapatılması ve teminatının çözümü
 • Teminat çözümü
 • Ordino – Konşimento
 • İlgili İhracatçı birlikleri üyelik
 • Yükleme, Nakliye ve Antrepo hizmetleri
 • Ticaret Odası, Sanayi Odası, Üniversite, Sağlık Bakanlığı, Tarım Bakanlığı ve diğer  bakanlıklar bağlı bulunduğu birimler, konsolosluk v.b. diğer kamu ve özel kuruluşlar


Lojistik

Lojistik taşımacılığı,müşteri ihtiyaçlarının tümünün karşılandığı özel bir taşıma şeklidir. Yurtdışı acenteleri aracılığıyla firmamız, proje taşımalarında müşteriye ve projeye yönelik özel çözümler üretebilmekte, müşterilerine maliyet düşürücü öneriler sunabilmektedir.

Lojistikte Proje Taşımacılığının Kapsamı
Paketleme
Depolama
Gümrükleme
Liman operasyonları
İhracat dokümanlarının hazırlanması
Denizyolu taşımacılığı
Havayolu taşımacılığı
Karayolu ve demiryolu taşımacılığı         
Sigortalama
Gözetim

Dış Ticaret
Firmamız birikmiş tecrübesi ile uluslararası alanda çeşitli pazarlardan bilgi toplayan ve onları profesyonel olarak analiz eden; üreticilere, hedef pazara yönelik geliştirdikleri ürün tasarımlarında, değişen trendler doğrultusunda rehberlik etmektedir. Böylece farklı ihtiyaç ve gereksinimlere  hitap eden ürünlerin gelişimi sağlanmakta ve bunun sonucunda üreticinin uluslararası pazardaki konumu güçlenmektedir.
Dış Ticarette misyonumuz Türkiye’deki malların ihracatı ile sınırlı kalmamakta; ithalat, ihracat , Transit, Uluslararası Ticaret, hedef pazarlarda dağıtım kanallarının yapılandırılması, ortak girişimlerde yer alma ve çeşitli projelere yatırım yapma gibi birçok faaliyeti de kapsamaktadır ve beraberinde değişen pazar koşullarına ve ortaya çıkan yeni fırsatlara da cevap vermektedir.
Profesyonel kadromuz pazar trendlerini, uluslararası trendleri takip ederek müşterilerini konuyla ilgili bilgilendirmektedir.
İstenilmesi halinde ürünleri kendi Gümrüklü & Gümrüksüz antrepolarda bekletilebilmekte ve tahmil, tahliye, elleçlemelerini yapabilmekteyiz...

 

          Adres : 1472 Sokak No : 34 / 2   35220 Alsancak / İZMİR   Tel : (0 232) 463 77 28 - (0 232) 464 51 98   Fax : (0 232) 463 36 46   info@erdemgumrukleme.com