Gümrük İçin Gerekli Evraklar

  •   Vekalet (firmanız tarafından tarafımıza verilen)
  •   Ticaret Sicil Gazetesi
  •   Bağlı bulunduğunuz vergi dairesinden mükellef olduğunuza dair belge
  •   Oda Sicil Kayıt Sureti
  •   İmza Sirküleri
  •   Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  •   Antetli Kağıt
  •   Firma Kaşesi
  •   Mali müşavirinin adı soyadı ve bağlı bulunduğu vergi dairesi ve numarası